Dagelijkse beweging moet een feest worden

Magazines | Utrecht Business Nr 3 - 2016

Sleutel voor welvaart en economische groei

Dagelijkse beweging

moet een feest worden

Vaak wordt gekeken naar de beurskoers, werkgelegenheid of de hoogte van de rente en investeringen als belangrijkste parameters voor economische groei en welvaart. Stuk voor stuk ongrijpbare factoren die voor de meeste mensen moeilijk te beïnvloeden zijn. Toch heeft de Nederlander volgens Wouter Lagendijk (directeur Activation Group) en John van Heel (directeur EFAA) de sleutel voor meer welvaart en economische groei voor een groot deel in eigen hand. Het is hierbij van groot belang dat we meer en vaker in beweging komen.

Activation Group en EFAA ondertekenden onlangs een samenwerkingsovereenkomst als aanjagers van een actieve leefstijl. Onder het motto "Bewegen is Medicijn" en heel Nederland "van Bankzitter tot Topper" geven zij het startsein.

Plezier in de reis

"Met innovatieve, leuke en energieke beweegprogramma's gaan wij de komende jaren actief campagne voeren om heel Nederland in beweging te krijgen," aldus Wouter Lagendijk. "Buurt voor buurt; stad voor stad. We gaan hierbij uit van een nieuwe benadering om mensen te motiveren en te begeleiden om meer en vaker in beweging te komen. Hiervoor geldt dat het plezier in de reis belangrijker is dan het zo snel mogelijk bereiken van het beoogde doel."

Kop en staart

"De meeste sport- en beweegprogramma's zijn gericht op het snel bereiken van bepaalde meetbare doelstellingen. Denk aan de wens om vijf kilo af te vallen, conditie op te bouwen of zichtbaar meer spiermassa te kweken," vult John Van Heel aan. "Dit terwijl in de praktijk blijkt dat mensen juist door het loslaten van deze doelstellingen en het verleggen van de focus naar het gewenste beweeggedrag, het creëren van een serie plezierige belevenissen en een stip aan de horizon op lange termijn betere resultaten behalen."

Deze nieuwe zienswijze resulteerde in een serie groepsprogramma's met een duidelijke kop en staart. "Denk hierbij niet aan standaard trainingsschema's of monotone oefeningen waardoor de meeste mensen al snel hun motivatie verliezen," zegt Wouter Lagendijk. "Bewustwording, beleving en entertainment zijn de toverwoorden. Dagelijkse beweging moet een feest worden."

Drie keer tien per dag

Het doel is om iedere Nederlander minimaal tien minuten per dagdeel in beweging te krijgen. Hoe simpel het ook lijkt, voor ruim acht van de tien mensen lijkt het een bijna onmogelijke opdracht. Zij leiden een overwegend zittend bestaan. Uit bed, in de auto, naar kantoor, zittend achter een computer, bij thuiskomst eten en snel op de bank uitpuffen van een zware dag. "Mensen zijn zich er niet van bewust dat ons beweeggedrag vergaande gevolgen heeft," benadrukt John van Heel. "Trappen hebben plaatsgemaakt voor roltrappen en liften. Steeds vaker pakt men uit gemak de auto, sporten lukt door alle drukte hoogstens één keer per week. Onderzoek toont aan dat tachtig procent van de sportschoolbezoekers teleurgesteld afgehaakt bij het niet snel genoeg behalen van het gewenste resultaat. Overmatig zitgedrag is de grote boosdoener en de oorzaak voor veel leefstijl-gerelateerde aandoeningen zoals diabetes, hoofdpijn, burn-out en zelfs vroegtijdig overlijden.

Uniek en effectief

"Door als bedrijven, gemeenten, onderwijs, zorg, welzijn en sportaanbieders nauw samen te werken en mensen bewust te maken van de vele voordelen maar ook de gevolgen van overmatig zitgedrag, moet hier verandering in komen," vervolgt Van Heel. "Het is wetenschappelijk aangetoond dat als mensen ieder dagdeel minimaal tien minuten bewegen, de algehele gezondheid met sprongen vooruit gaat. Iemand met een gezond beweegpatroon is in de regel creatiever, weerbaarder in geval van tegenslag en kan beter omgaan met stressvolle situaties. Wij zijn er daarom stellig van overtuigd dat je door een actieve leefstijl het maximale uit jezelf kan halen. Beweging is een uniek en zeer effectief gezondheidsmedicijn dat een enorme impact kan hebben op onze leefkwaliteit. Beweging in groepsvorm is ook nog eens goed voor de sfeer en sociale betrokkenheid in ons land."

Spin in het web

De ruim 1.800 fitnesscentra en het veelvoud aan lokale sportverenigingen die Nederland telt, zijn de spin in het web. "Zij vervullen een cruciale rol om mensen te motiveren en te begeleiden bij een actieve leefstijl. Fitnesscentra en sportverenigingen die meedoen aan dit initiatief krijgen informatie, middelen en programma's aangereikt om in hun buurt uit te groeien tot het vertrekpunt van een leven lang plezier, groei, sport en beweging," stelt Wouter Lagendijk. n

DOSSIER

"Door een actieve leefstijl haal je het maximale uit jezelf."

OOK MEEDOEN?

Sportverenigingen, recreatiecentra, zwembaden, fitnesscentra maar ook bedrijven en organisaties die zich aan willen sluiten bij dit initiatief krijgen een startpakket. Dit bevat onder andere informatie, marketingmateriaal, een doe-boek en een inspiratiesessie met tips en ideeën om buurtbewoners, bedrijven, collega's en vrienden en familie te motiveren om vaker te bewegen.

Meer informatie is te vinden op

www.vanbankzittertottopper.nl.