Utrecht City in Business over Healthy Urban Living

Magazines | Utrecht Business Nr 3 - 2016

Wat heeft Utrecht te bieden aan bedrijven die overwegen zich hier te vestigen? De stad positioneert zich met het motto Healthy Urban Living. Trekt dat ondernemers? Klaas Beerda, programma manager van Utrecht City in Business meent van wel. "Bedrijven kijken niet alleen naar zakelijke argumenten, bijvoorbeeld de bereikbaarheid of prijs. Ze willen zich met een stad kunnen identificeren en weten dat werknemers een prettige plek zoeken om te werken en te wonen. Dat laatste wordt belangrijker nu de strijd om talent weer ontbrandt.

Utrecht City in Business over Healthy Urban Living

"Bedrijven kijken kritischer naar vestigingsfactoren"

Healthy Urban Living staat voor slimme oplossingen om het stedelijk gebied groen, gezond en leefbaar te houden. Mooie woorden, maar maakt Utrecht ze waar? En wat zijn eigenlijk de andere vestigingsfactoren voor bedrijven? We vragen het aan het team van UCIB dat bedrijven ondersteunt die zich in of rond de stad willen vestigen.

Healthy Urban Living in de praktijk

Terwijl de groei van steden elders problemen veroorzaakt, leidt het in Utrecht juist tot prettiger samenwonen. Beerda: "Op dit moment is de gezondheid van Utrechters beter dan in andere grote steden. We zijn de snelst groeiende stad van Nederland, maar wel klein genoeg om wandelend de middeleeuwse binnenstad te ontdekken. De stad bruist van het leven, maar is ook een oase van rust in het dichtbevolkte Nederland. Het Groene Hart omvat een goed deel van Utrecht en natuurgebied de Veluwe grenst aan de provincie."

Zakelijke vestigingsfactoren

in vogelvlucht

Als bedrijven ergens in Nederland een nieuw (hoofd)kantoor willen vestigen, kijken ze kritisch naar alle vestigingsfactoren. Het team van UCIB loopt met ons langs die belangrijkste factoren en vergelijkt Utrecht met andere steden.

Economisch perspectief

Beerda: "De economische vooruitzichten voor de provincie Utrecht zijn positief. Volgens de economen van ING groeit de economie in 2016 met 3,1%. Dat is landelijk: 2,5%. Verder staat Utrecht al jaren bovenaan de lijst van 262 EU-regio's In de Competitiveness Index van de Europese Commissie. De regio heeft dan ook de sterkste bevolkingsgroei van Nederland: naar verwachting zal alleen al de stad Utrecht in 2030 zo'n 400.000 inwoners tellen. Nu zijn dat er zo'n 340.000. Ons doel is de werkgelegenheid gelijke tred te laten houden met de bevolkingsgroei. Dat lukt alleen als meer bedrijven naar de stad trekken. Utrecht is volgens De Financiële Telegraaf 2016 de krachtigste motor achter de herstellende Nederlandse economie. Grote bedrijven versterken hun imago wanneer ze zich hier vestigen."

De la Vienne: "Het afgelopen jaar kwamen er mooie en internationale bedrijven bij in Utrecht, waaronder United Technologies, AO.com, BPC, PNO, Vodafone en Spinmore. Ook dit jaar ziet er weer veelbelovend uit. De Utrechtse economische regio verdient trouwens voor meer dan de helft z'n geld buiten de regio. Ondernemers komen hier terecht in een dynamische omgeving, waarin ze samen met andere ondernemers kunnen optrekken om de markt te veroveren. Utrecht is een stad waar ondernemers over hun eigen muren heen kijken."

Hoe bereikbaar is Utrecht?

"Utrecht is het economische knooppunt van ons land" vervolgt Beerda. "Utrecht CS vormt het hart van het Nederlandse spoorwegnet. Het station verwerkt jaarlijks zo'n 100 miljoen treinreizigers. Verder ligt de stad ligt op het kruispunt van de grootste snelwegen in Nederland: de A2, A12, A27 en A28. Bovendien heeft Utrecht een uitstekende infrastructuur voor vervoer naar andere landen. Zo is Schiphol per spoor en per auto in een half uur bereikbaar."

Zijn er voldoende vestigingslocaties?

De la Vienne: "Utrecht biedt locaties en panden voor elk segment: van hoogwaardige binnenstedelijke toplocaties tot no-nonsense gebouwen aan de snelwegen. Voor grotere bedrijven is er ruimte aan de randen van de stad, bijvoorbeeld in Papendorp en Leidsche Rijn. Kennisbedrijven vestigen zich vooral in Utrecht Science Park, bijvoorbeeld Genmab, en in UtrechtInc. Voor start-ups zijn er bijzondere bedrijfsverzamelgebouwen met goede digitale voorzieningen. Denk aan Tribes, HNK en Hooghiemstra. Ook voor de culturele sector zijn inspirerende ruimten, bijvoorbeeld Creative Valley en de Werkspoorkathedraal.

Hoe slim is de Domstad?

Utrecht heeft de hoogst opgeleide beroepsbevolking van Nederland. Meer dan 60% is universitair of op HBO-niveau geschoold. "Dat is belangrijk voor werkgevers, want die willen goed opgeleide mensen aannemen", aldus Beerda. "De Universiteit Utrecht staat het hoogst aangeschreven van alle Nederlandse universiteiten in de Sjanghai-index. Verder scoren de Hogeschool Utrecht, de HKU en het ROC Utrecht hoog op de Nationale Studenten Enquêtes. Vandaar dat kennisinstellingen als het RIVM, TNO Nutricia Research en Maxima Kinderoncologisch Centrum in Utrecht zijn gevestigd."

Internationale oriëntatie

speelt sterker mee

Utrecht is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor buitenlandse ondernemingen. Business adviseur Duitsland Bianca Glang, legt uit wat de redenen zijn. Ze is met name verantwoordelijk voor het ondersteunen van Duitse bedrijven. Utrecht heeft een grote Duitse gemeenschap en Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland.

Uitvalsbasis voor

buitenlandse bedrijven

Glang: "Inmiddels hebben 374 buitenlandse bedrijven zich al in de stad gevestigd, die werk bieden aan 23.000 mensen. Dit is maar liefst tien procent van de totale Utrechtse werkgelegenheid. Utrecht is met name in trek bij Duitse, Amerikaanse en Britse bedrijven. Voorbeelden hiervan zijn Mercedes-Benz, Wincor-Nixdorf, Deutsche Windtechnik, Danone, UPC en Oracle. Ze profiteren van de centrale ligging in Nederland en de snelle internationale verbindingen.

Snelle en betrouwbare

ICT-infrastructuur

Nederland is uitgeroepen tot Most Connected Country in the World. Ons land behoort tot de top-EU-landen wat betreft snelheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van de digitale netwerken. Verder zijn we de nummer 1 in het ontwikkelen en adopteren van nieuwe digitale diensten, bijvoorbeeld internet bankieren. Glang: "Dat maakt Nederland tot de perfecte uitvalsbasis en testmarkt voor bedrijven die veel online diensten bieden."

Ondersteuning door het

Expat Center

Voor expats is het vaak lastig om hun weg te vinden in een nieuwe stad, vooral als ze de taal niet spreken. Daarom heeft de gemeente Utrecht een Expat Center opgezet in de centrale hal van het stadskantoor. Glang: "Het centrum biedt expats één loket, waar ze zonder afspraak terecht kunnen voor vragen over wonen, werken en leven in Utrecht en de zaken die ze met de overheid moeten regelen, bijvoorbeeld een Burger Service Nummer of verblijfsdocumenten.

Internationaal onderwijs

De Internationale School Utrecht biedt het wereldwijde onderwijsprogramma van het Baccaulaureate op het niveau van basisschool en voortgezet onderwijs. De Engelstalige school is bedoeld voor kinderen uit buitenlandse gezinnen die een aantal jaren in Nederland wonen. De eisen die aan docenten worden gesteld zijn bijzonder hoog.

Expat communities & sites

Glang: "Er wonen en werken maar liefst 3.000 Duitsers in de Domstad en er zijn 76 bedrijven van Duitse origine gevestigd. Utrecht heeft een speciale community voor ze in het leven geroepen. Voor Engelssprekenden zijn er allerlei clubs, waaronder de International Women's Contact Utrecht en de Rotary Club Utrecht International. Verder zijn er Social network sites als Utrecht Form, Just Landed en Expats Utrecht."

Innovatief vermogen

genereert momentum

Bedrijven vestigen zich bij voorkeur in een stad met bedrijven en instellingen die in de voorhoede van de sector opereren. Daar worden ideeën uitgewisseld en ontstaat kruisbestuiving en Ruud van Broeckhuysen, adviseur ICT-bedrijven legt uit welk ecosysteem Utrecht hiervoor biedt.

Start-ups & scale-ups

Broeckhuysen: "Utrecht heeft sinds 2009 zo'n 400 start-ups voortgebracht. Ze zijn met name actief in life sciences, duurzaamheid, gaming en ICT. In totaal wordt 60% van de nieuwe banen door jonge ondernemingen gecreëerd. Daarnaast zijn er veel scale-ups die we aan meer ruimte helpen."

Financiële ondersteuning

Utrecht biedt verschillende regelingen en

incentives voor de ondersteuning van innovatieve bedrijven. Broeckhuysen: "Denk aan het Lokaal Economisch Fonds, waarbij bedrijven subsidie kunnen krijgen voor het realiseren van nieuwe banen voor mensen die al een tijdje werkloos zijn. Ook zijn EU-subsidies mogelijk voor innovatie en zijn diverse vormen van co-financiering mogelijk met kennisinstellingen en het bedrijfsleven."

Voorbeelden van innovatie

In de zorg

Utrecht heeft het hoogste aandeel banen in de zorgsector en R&D van de G4 (circa 50.000) en timmert flink aan de weg wat innovatie betreft.

? Het UMCU en Hubrechtlaboratorium zijn van wereldfaam.

? Danone heeft zijn Europese researchcenter in Utrecht

? Genmab ontwikkelt op het Utrecht Science Park veelbelovende kankermedicijnen.

? I-lab in is een laboratorium waar zowel starters als gevestigde bedrijven zonder voorinvestering onderzoek kunnen (laten) doen en producten en nieuwe ideeën kunnen testen.

? Life Science Incubator: dit jaar is op het UCP een plek voor startende en doorgroeiende medische bedrijven geopend die nu al compleet gevuld is.

? Zorgpact Midden Nederland, waarin 70 Utrechtse zorgwerkgevers samenwerken aan 'beter opleiden voor innovatieve zorg' met de Ministeries van OCW, VWS en BZK.

In de ICT

Utrecht is op afstand de belangrijkste ICT-regio van ons land. Met name in Papendorp en langs de A2 zijn veel internationale hoofdvestigingen te vinden, waaronder die van Oracle, Capgemini, Sogeti, VMware, CSC Fujitsu, Ziggo en Asus TP-Link. Die nabijheid leidt vaak tot kruisbestuiving. Een paar voorbeelden van technologiegedreven start-ups en scale-ups.

? Blendle: combineert artikelen uit allerlei media, heeft 500.000 abonnees en een geschatte waarde van 13 miljoen euro.

? Snappcar: een online platform voor het delen van auto's door particulieren. Eind 2011 opgericht en nu al 100.000 deelnemers.

? Dutch Game Garden: nationaal koploper op dit gebied en wereldwijd gevraagd voor het ontwikkelen van (online) digitale spellen.

? U-CREATE: een consortium van de HKU en de HU dat kennis over technologie in relatie tot kunst en creativiteit ontwikkelt en deelt.

Samenwerking

en nieuwe initiatieven

"Bij het bouwen aan de aantrekkingskracht en het profiel van Utrecht staat samenwerking centraal" aldus Beerda."UCIB werkt in regionaal verband samen met de Economic Board, Invest Utrecht, Utrecht Sciencepark en diverse gemeenten in de regio. We profileren de regio gezamenlijk als internationale vestigingsplaats. Samen zoeken we nieuwe initiatieven om bedrijven een nog beter ecosysteem te bieden waarin ze kunnen groeien en bloeien. Daarom willen we ondernemers en andere geïnteresseerden nadrukkelijk uitnodigen om ideeën aan te dragen waarmee ondernemingen zich in Utrecht op de kaart kunnen zetten." n

Meer informatie?

Neem contact op met: Utrecht City in Business, Gemeente Utrecht Afdeling Economische Zaken, telefoon: +31 30 286 41 37, e-mail: info@ucib.nl, site: www.ucib.nl.

coverstory

Utrecht City in Business

UCIB is in 2015 opgericht en valt onder de afdeling Economische Zaken (EZ) van de gemeente Utrecht. Hoofddoel is het aantrekken van bedrijven die werkgelegenheid scheppen. UCIB wordt door hen ingeschakeld voor:

? informatie over het vestigingsklimaat, sectoren en de locaties in Utrecht

? matching van bedrijfswensen met concrete mogelijkheden en locaties in de stad

? connecties met kennisinstituten, branchegenoten en ondernemersnetwerken

? ondersteuning rond regelgeving, vergunningen, gemeentelijke subsidies, incentives en de arbeidsmarkt.

Score van de beste drie regio's in het EU onderzoek "meest competatieve regio's" uit 2013.

UtrechtInc: kraamkamer voor innovatie

Op het Utrecht Science Park vinden we UtrechtInc, dat zich richt op innovatieve start-ups. De focus ligt op klimaat, gezondheid en educatie, vaak met een ICT-component. Sinds 2009 heeft UtrechtInc 124 start-ups ondersteund, waarvan er 54 succesvol zijn uitgevlogen. Afgelopen jaar waren ze samen goed voor 630 banen en 52 miljoen euro aan investeringen uit de markt. Het instituut staat op de zesde plaats van Europese incubators en op de elfde plaats wereldwijd. (bron: UBI 2015).

Het UCIB-team. vlnr: Bianca Glang Adviseur Duitsland, Klaas Beerda Programmamanager, Ruud van Broeckhuysen Adviseur ICT, Fidan Birgin Business Support, Menno de la Vienne Adviseur Business.

Wethouder Economische Zaken Jeroen Kreijkamp:

"Utrecht is jaren de meest competitieve regio van de EU. Als economisch hart van Nederland bieden we het beste milieu om te investeren in mensen, in kennis en in duurzaamheid. Bovendien heeft Utrecht een prachtige binnenstad, vol studenten, historie en cultuur. Dat trekt internationaal talent, maar ook steeds meer internationale bedrijven. Denk aan de komst van Wincor-Nixdorf, United Technologies en AO.com." Daar ben ik trots op.

Feiten over Healthy Urban Living

Bron: Volksgezondheidsmonitor Utrecht 2015.

Gezondheid en geluk

? 62% van de Utrechters heeft een gezond gewicht

? 63% doet regelmatig aan sport en 85% eet dagelijks een ontbijt

? Utrechters zijn positiever over hun gezondheid dan mensen in de andere G4-steden (78%)

? Het eenzaamheidspercentage is met 7% het laagste van de G4

? Utrecht is de vierde gelukkigste stad ter wereld in de World Happiness Index.

Duurzaamheid en leefbaarheid

? Meeste huizen met zonnepanelen van de G4 steden (2,6%)

? Laagste Co2 niveau per inwoner van Nederland en 38% afvalscheiding

? 50.000 nul-op-de-meter woningen in 2020 in de regio

Mobiliteit en infrastructuur

? Eerste milieuzone en de meeste deelauto's van Nederland

? Intensiefst gebruikte laadstation van ons land

? Slimme laadpalen die zelfs energie kunnen terugvoeren

? Openbaar vervoer en fietsgebruik blijven stijgen met 4% per jaar

PROLOGIS BREIDT UIT OP HET KLOOSTER

Prologis, wereldwijd leider in logistiek vastgoed, breidt haar activiteiten in de regio Utrecht uit. Het bedrijf tekende een zogenaamde built-to-suit overeenkomst voor 23.000 m2 met een internationale logistieke dienstverlener op bedrijvenpark Het Klooster in Nieuwegein.

Het project wordt gebouwd aan de hand van kwalitatief hoogwaardige specificaties en krijgt de BREAAM kwalificatie "zeer goed" mee. Oplevering vindt plaats in het tweede kwartaal van 2017. Prologis bezit in de regio Utrecht al drie distributiefaciliteiten, twee op Lage Weide en het XPO-verscentrum op Het Klooster. Met deze uitbreiding komt het totaal aantal vierkante meters in deze regio op ruim 100.000. "We zijn zeer verheugd met deze ontwikkeling. Het is illustratief voor een trend dat steeds meer bedrijven, retailers en e-tailers ervoor kiezen om hun nationale distributie vanuit onze regio te organiseren," zegt Johan Gadella, wethouder Economische Zaken van de gemeente Nieuwegein. Bram Verhoeven, country manager Prologis Benelux: "We zijn al jaren actief in de regio Utrecht en zien hier een sterke groei in de vraag naar A-klasse distributiefaciliteiten. Naast deze ontwikkeling kunnen we hier met 30.000 m2 extra uitbreiden om zo flexibel de groei van onze klanten te ondersteunen. Dat we dit project met succes kunnen uitvoeren, is vooral mogelijk gemaakt door de goede, duurzame relatie met zowel onze klant als de gemeente Nieuwegein."

BREEAM-NL VIER STERREN VOOR OSKAM

De Oskam Groep uit Utrecht heeft als eerste opdrachtgever in Nederland een vier sterren BREEAM-NL Sloop en Demontage certificaat (Excellent) behaald voor de uitvoering van de duurzame sloop van OBS De Buurtschool in Noordeloos. Nog niet eerder is in ons land een project op zo'n duurzame en verantwoorde wijze gesloopt. Op 7 juni is het certificaat tijdens de PROVADA officieel overhandigd. "We zijn zeer trots op dit resultaat," zegt Peter Kreukniet van Oskam. "Het past helemaal bij de kernwaarden van de Oskam Groep. In de bouw worden veel primaire grondstoffen toegepast. In het verleden werden deze bij sloopwerkzaamheden vaak vernietigd. Gelukkig zijn inmiddels veel bedrijven in de bouw op een verantwoorde manier bezig om de vernietiging van primaire grondstoffen tegen te gaan. Als sloopaannemer willen wij hier een koploperrol in vervullen."

BREEAM-NL is in Nederland al jaren het meest gebruikte keurmerk om duurzaamheidsprestaties van gebouwen te beoordelen. Sinds 2013 is er ook een BREEAM-NL keurmerk speciaal voor sloop- en demontageprojecten. Doelstelling is om circulair bouwen en slopen in Nederland te stimuleren.

Wij vertellen het door?..

Als je over het Domplein loopt, is er niets wat het in 1674 instorten van het middenschip vertelt, of dat het puin 110 jaar is blijven liggen! Frans Amsing, conceptbedenker verbaasde zich hierover. Hij kwam via een krantenartikel in contact met Europees Kampioen Zandsculptuur, Maxim Gazendam. Waarom niet het Utrechtse verhaal doorvertellen in de vorm van Zandsculpturen? Ze bedachten de Zandverhaalbox, een soort kijkdoos! Overdag is de box met Zandsculpturen open en 's avonds gesloten. Je kunt dan door openingen naar binnen gluren! Een tweede Zandverhaalbox kan gekoppeld worden met mogelijkheden voor business-to-business of zelfs een 'eigen' zandsculptuur! En dat MOET volgend jaar op het Domplein komen te staan, zo vinden de initiatiefnemers!

Meer info: www.zandverhaal.nl

KUNST IN HET HOOGELAND

Kantoorvilla Het Hoogeland aan de Utrechtse Museumlaan kent een rijke historie. In 1824 gebouwd als woonhuis bood het pand later jarenlang onderdak aan Utrechtse Stedelijk Museum van Oudheden, voorloper van het Centraal Museum. Ook Staatsbosbeheer hield kantoor in Het Hoogeland. Sinds 1993 zijn er verschillende kleinere bedrijven gehuisvest. Met het oog op het welzijn van de in de villa werkzame personen is het gebouw door de eigenaar groen en gezond ingericht. Kunst is daarbij een belangrijke component. Een commissie bestaande uit enkele huurders selecteert kunstenaars die telkens een half jaar in Het Hoogeland exposeren. Vanaf juni zijn dat drie dames: Kaat Suringa en Iris Ursem met schilderijen, Marie-José Wessels met bronzen en stenen beelden. Laatstgenoemde is onder meer bekend van de ijsbeer die voor Het Hoogeland staat. Dit beeld is een eerbetoon aan het Engelse regiment Polar Bears dat Utrecht op 7 mei 1945 bevrijdde.

HOTSPOT VOOR SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP

Het monumentale Staffhorstpand wordt per 1 november de Social Impact Factory Utrecht: een beoogde nieuwe hotspot van sociaal ondernemerschap in de Domstad. Het gebouw van circa 2.000 m2 gaat functioneren als werk-, vergader- en ontmoetingsplek. Sociaal ondernemers en innovatieafdelingen van gevestigde organisaties kunnen elkaar hier treffen en samen werken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Een programma van trainingen, workshops en evenementen faciliteert versnelling en slaat een brug tussen de verschillende werelden. De Social Impact Factory Utrecht is een initiatief van de stichting Social Impact Factory, Kirkman Company, Seats2meet, Buzinezz Club en Legal Impact (Bruggink & Van der Velden Advocaten Belastingadviseurs).

Van links naar rechts:

Marie-José Wessels,

Kaat Suringa en

Iris Ursem

(foto Rhodé Bouter).