Van den Pol ontwikkelt innovatief patiëntinformatiesysteem

Magazines | Utrecht Business Nr 4 - 2013

Van den Pol ontwikkelt patiëntsignaleringssysteem

Zorginnovatie in

de praktijk

De zorg is vertrouwd terrein voor Van den Pol Elektrotechniek. ‘We zijn al tientallen jaren actief in deze sector,’ meldt directeur Wim van den Pol. ‘Bijna elk kwartaal leveren we wel ergens een verzorgingstehuis op. Daar realiseren wij alles waar een draadje aan zit of draadloos is: beveiliging van gebouwen en patiënten, verlichting, energievoorziening en nog veel meer. Ook voor een complete operatiekamer in een kliniek draaien we onze hand niet om.’

Automatisch en proactief

Een van de opdrachtgevers is een grote zorginstelling in Zuid-Holland waarvoor Van den Pol 17 complexen in onderhoud heeft. ‘Zij worstelden met de beperkingen van bestaande signaleringssystemen. Die moet de patiënt zelf activeren door op een knop te drukken of aan een touw te trekken. Zwaar demente mensen kunnen dit vaak niet meer. Daarom was behoefte aan een automatische, proactieve signalering.’ Bestaande leveranciers van zorgsystemen braken zich hier tevergeefs het hoofd over. En dus kreeg Van den Pol de kwestie voorgelegd. ‘We namen de handschoen op en zijn op zoek gegaan naar een oplossing. Daarbij gingen specialisten uit drie verschillende disciplines samen om tafel: woningbouw, industriële automatisering en utiliteitsbouw.’

Touchscreen

Een van deze specialisten is Robbert Janzen. ‘In de oude situatie liepen verplegers ‘s nachts hun rondes en controleerden in alle kamers of patiënten nog in orde waren,’ vertelt hij. ‘Erg arbeidsintensief, plus dat het ondoenlijk is om iedereen continu in de gaten te houden.’ De door Van den Pol bedachte oplossing maakt gebruik van sensoren aan het plafond. ‘In nauw overleg met de zorgverleners is een aantal patiëntprofielen opgesteld. Die kunnen via een kastje met een touchscreen worden ingesteld. Verplegers worden automatisch gealarmeerd bij een bepaalde activiteit. Bijvoorbeeld als iemand uit bed stapt of een bewoner langer dan de vastgestelde tijd op het toilet verblijft. Het kan dan immers zijn dat hij of zij onwel is geworden. De privacy is gewaarborgd omdat de sensoren geen mensen in beeld brengen maar alleen beweging – of het ontbreken daarvan – signaleren. Per kamer kan een profiel worden ingesteld. Dat kan met één druk op de knop worden aangepast.’ Het schakelpaneel bevat nog steeds de vertrouwde knoppen die bewoners zelf kunnen inschakelen. Verder is een koppeling mogelijk met het camerasysteem in de gangen. ‘Zodra de sensor meldt dat iemand zijn kamer verlaat, wordt op de gang een foto gemaakt en doorgestuurd naar de medewerkers. Die kunnen dan direct zien of ze in actie moeten komen.’ De componenten van het systeem worden normaal gesproken ingezet bij industriële toepassingen. ‘Die kenmerken zich door een hoge mate van betrouwbaarheid; cruciaal voor gebruik in de zorg.’

Wisselwerking

Het nieuwe systeem is een goed voorbeeld van innovatie die ontstaat als verschillende disciplines bij elkaar worden gebracht. Van den Pol: ‘We hebben ons niet laten leiden door bestaande normen en richtlijnen maar de vraag onbevangen benaderd. Niet gedacht in beperkingen, maar in mogelijkheden.’ Belangrijk was ook de wisselwerking met de opdrachtgever. ‘Die heeft ons voorzien van alle relevante informatie en stelde een kamer ter beschikking voor een proefopstelling. Het systeem is uitvoerig getest met verschillende typen bewoners. Pas toen alles probleemloos functioneerde, is het op grote schaal geïnstalleerd. Inmiddels zijn in verschillende verzorgingstehuizen al zeker 250 kamers voorzien van het nieuwe systeem.’

In twee jaar terugverdiend

De ervaringen in de praktijk zijn bijzonder positief. ‘Omdat zorgpersoneel nu ’s nachts heel gericht actief is, blijkt gemiddeld ruim vijftig procent minder menskracht nodig dan in de oude situatie,’ aldus Janzen. ‘Maar veel belangrijker is dat de kwaliteit van de zorg verbetert. Medewerkers krijgen onmiddellijk een melding als iets afwijkends wordt gesignaleerd. Het kan dus bijvoorbeeld nooit meer voorkomen dat iemand die onwel is geworden pas geruime tijd later wordt ontdekt. En de verhouding tussen efficiencybesparing en kosten is zodanig dat de investering binnen twee jaar is terugverdiend. Dit maakt het nieuwe systeem interessant voor een groot aantal zorginstellingen.’

Kwaliteit van leven

Het signaleringssysteem wordt ingezet bij zwaar demente patiënten in zorginstellingen. ‘Daarnaast is er een groeiend aantal ouderen dat graag zelfstandig blijft wonen,’ zegt Van den Pol. ‘Samen met een domoticaconsultant onderzoeken wij hoe ook deze groep ondersteund kan worden. Een combinatie van bouwkundige en technische aanpassingen – denk aan noodoproep- en domoticasystemen – kan helpen om de kwaliteit van leven voor deze mensen te verbeteren.’ n

Voor echte vernieuwing is het nodig om buiten de gebaande paden te gaan, outside the box te denken. Dat bewijst Van den Pol Elektrotechniek met een patiëntsignaleringssysteem voor verzorgingstehuizen. Door niet te denken in beperkingen maar in mogelijkheden ontwikkelde het Montfoortse bedrijf een oplossing die de kwaliteit van de zorg verbetert. Tegelijkertijd wordt de schaarse menskracht efficiënter ingezet.

MES SNIJDT AAN TWEE KANTEN

Wim van den Pol vertegenwoordigt de derde generatie bij het in 1935 opgerichte bedrijf. ‘Halverwege de jaren zestig is gekozen voor een specialisatie als elektrotechnisch installatiebureau. Vanaf dat moment zijn we sterk gegroeid.’ Anno 2013 staat er een gezond bedrijf met 250 fte en een omzet van zo’n 45 miljoen euro. Van den Pol richt zich uitsluitend op de zakelijke markt met vier specialisaties: elektrotechniek, industriële automatisering, beveiliging en ICT-netwerken voor de markten utiliteitsbouw, retail, woningbouw, industrie en gebouwbeheer.

Actuele speerpunten zijn lean en duurzaam: ambities die samenhangen met het terugdringen van verspilling. Deze doelstelling past bij het familiebedrijf waar zorg voor de omgeving vanzelfsprekend is. ‘Wij zijn niet gericht op het komende kwartaal maar op de volgende generatie.’ De drijfveer bij de activiteiten in de zorgsector is tweeledig. ‘Het ontwikkelen van technische toepassingen helpt om een belangrijk maatschappelijk probleem beheersbaar te houden,’ stelt Van den Pol. ‘In het eerste zijn we goed, het laatste maakt ons blij. Zo snijdt het mes aan twee kanten.’

De zorg is vertrouwd terrein voor Van den Pol Elektrotechniek. ‘We zijn al tientallen jaren actief in deze sector,’ meldt directeur Wim van den Pol. ‘Bijna elk kwartaal leveren we wel ergens een verzorgingstehuis op. Daar realiseren wij alles waar een draadje aan zit of draadloos is: beveiliging van gebouwen en patiënten, verlichting, energievoorziening en nog veel meer. Ook voor een complete operatiekamer in een kliniek draaien we onze hand niet om.’

Automatisch en proactief

Een van de opdrachtgevers is een grote zorginstelling in Zuid-Holland waarvoor Van den Pol 17 complexen in onderhoud heeft. ‘Zij worstelden met de beperkingen van bestaande signaleringssystemen. Die moet de patiënt zelf activeren door op een knop te drukken of aan een touw te trekken. Zwaar demente mensen kunnen dit vaak niet meer. Daarom was behoefte aan een automatische, proactieve signalering.’ Bestaande leveranciers van zorgsystemen braken zich hier tevergeefs het hoofd over. En dus kreeg Van den Pol de kwestie voorgelegd. ‘We namen de handschoen op en zijn op zoek gegaan naar een oplossing. Daarbij gingen specialisten uit drie verschillende disciplines samen om tafel: woningbouw, industriële automatisering en utiliteitsbouw.’

Touchscreen

Een van deze specialisten is Robbert Janzen. ‘In de oude situatie liepen verplegers ‘s nachts hun rondes en controleerden in alle kamers of patiënten nog in orde waren,’ vertelt hij. ‘Erg arbeidsintensief, plus dat het ondoenlijk is om iedereen continu in de gaten te houden.’ De door Van den Pol bedachte oplossing maakt gebruik van sensoren aan het plafond. ‘In nauw overleg met de zorgverleners is een aantal patiëntprofielen opgesteld. Die kunnen via een kastje met een touchscreen worden ingesteld. Verplegers worden automatisch gealarmeerd bij een bepaalde activiteit. Bijvoorbeeld als iemand uit bed stapt of een bewoner langer dan de vastgestelde tijd op het toilet verblijft. Het kan dan immers zijn dat hij of zij onwel is geworden. De privacy is gewaarborgd omdat de sensoren geen mensen in beeld brengen maar alleen beweging – of het ontbreken daarvan – signaleren. Per kamer kan een profiel worden ingesteld. Dat kan met één druk op de knop worden aangepast.’ Het schakelpaneel bevat nog steeds de vertrouwde knoppen die bewoners zelf kunnen inschakelen. Verder is een koppeling mogelijk met het camerasysteem in de gangen. ‘Zodra de sensor meldt dat iemand zijn kamer verlaat, wordt op de gang een foto gemaakt en doorgestuurd naar de medewerkers. Die kunnen dan direct zien of ze in actie moeten komen.’ De componenten van het systeem worden normaal gesproken ingezet bij industriële toepassingen. ‘Die kenmerken zich door een hoge mate van betrouwbaarheid; cruciaal voor gebruik in de zorg.’

Wisselwerking

Het nieuwe systeem is een goed voorbeeld van innovatie die ontstaat als verschillende disciplines bij elkaar worden gebracht. Van den Pol: ‘We hebben ons niet laten leiden door bestaande normen en richtlijnen maar de vraag onbevangen benaderd. Niet gedacht in beperkingen, maar in mogelijkheden.’ Belangrijk was ook de wisselwerking met de opdrachtgever. ‘Die heeft ons voorzien van alle relevante informatie en stelde een kamer ter beschikking voor een proefopstelling. Het systeem is uitvoerig getest met verschillende typen bewoners. Pas toen alles probleemloos functioneerde, is het op grote schaal geïnstalleerd. Inmiddels zijn in verschillende verzorgingstehuizen al zeker 250 kamers voorzien van het nieuwe systeem.’

In twee jaar terugverdiend

De ervaringen in de praktijk zijn bijzonder positief. ‘Omdat zorgpersoneel nu ’s nachts heel gericht actief is, blijkt gemiddeld ruim vijftig procent minder menskracht nodig dan in de oude situatie,’ aldus Janzen. ‘Maar veel belangrijker is dat de kwaliteit van de zorg verbetert. Medewerkers krijgen onmiddellijk een melding als iets afwijkends wordt gesignaleerd. Het kan dus bijvoorbeeld nooit meer voorkomen dat iemand die onwel is geworden pas geruime tijd later wordt ontdekt. En de verhouding tussen efficiencybesparing en kosten is zodanig dat de investering binnen twee jaar is terugverdiend. Dit maakt het nieuwe systeem interessant voor een groot aantal zorginstellingen.’

Kwaliteit van leven

Het signaleringssysteem wordt ingezet bij zwaar demente patiënten in zorginstellingen. ‘Daarnaast is er een groeiend aantal ouderen dat graag zelfstandig blijft wonen,’ zegt Van den Pol. ‘Samen met een domoticaconsultant onderzoeken wij hoe ook deze groep ondersteund kan worden. Een combinatie van bouwkundige en technische aanpassingen – denk aan noodoproep- en domoticasystemen – kan helpen om de kwaliteit van leven voor deze mensen te verbeteren.’ n

Voor meer informatie:

Van den Pol Elektrotechniek b.v.

T 0348-473434

info@vandenpol.com

www.vandenpol.com

New

Business?

Al bijna dertig jaar biedt Utrecht Business een gericht bereik in het zakelijke hart van Nederland. Benieuwd wat het magazine voor uw business kan betekenen? 030-2512818 of ub@utrechtbusiness.nl.

All business is local

www.utrechtbusiness.nl