‘Utrecht onder Stroom’ moet breed worden gedragen

Magazines | Utrecht Business Nr 4 - 2013

Joël Scherrenberg

Met het nieuwe initiatief ‘Utrecht onder Stroom’ wil De Slinger Utrecht maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen een boost geven. Niet alleen bedrijven moeten actief aan de slag, ook individuele inwoners van de stad kunnen met het aan Utrecht onder Stroom gelieerde project ‘1234 AB’ zelf hun maatschappelijke verantwoordelijkheid invullen. ‘Doel is’, aldus Joël Scherrenberg, voorzitter De Slinger Utrecht, ‘dat Utrecht in 2018 op de kaart staat als dé MVO-stad van Nederland.’

SLINGER NIEUWS

De Slinger Utrecht wil burgers en bedrijven mobiliseren

‘Utrecht onder Stroom’ moet breed worden gedragen

‘Gelukkig doen Utrechtse bedrijven al heel veel. Maar we merken ook dat er organisaties zijn die wel veel willen, maar niet goed weten hoe ze dat effectief moeten organiseren. Dan komen ze vaak niet verder dan goede bedoelingen. We denken dat Utrecht onder Stroom veel bedrijven kan helpen, meer rendement te halen uit hun maatschappelijke activiteiten.’

Halen en brengen

Met De Slinger Utrecht als motor kunnen door Utrecht onder Stroom nog meer verbindingen worden gelegd tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. ‘Ook dat gaat volgens het principe van De Slinger Utrecht: wat kom je halen, wat kom je brengen? Partijen moeten elkaar versterken. Wij vragen niet om liefdadigheid of geld maar vragen ondernemers hun kennis, expertise en tijd in te zetten voor de samenleving.’

Scherrenberg verheelt niet dat uiteindelijk ook geld gevonden moet worden om de organisatie van Utrecht onder Stroom en De Slinger Utrecht draaiende te houden. In de afgelopen jaren kon De Slinger Utrecht rekenen op flinke financiële steun van het Oranjefonds. Ook een groot aantal ondernemers steunde de organisatie financieel. ‘Dat bedrag is op dit moment onvoldoende om de hele organisatie draaiende te houden. We hebben zo’n honderdduizend tot hondervijftigduizend euro per jaar nodig om Utrecht onder Stroom daadwerkelijk te realiseren. Waar we in het verleden bij veel bedrijven kleinere bedragen ophaalden, zoeken we nu een aantal grote Utrechtse ondernemingen die de financiële basis willen leggen onder de organisatie. We denken dan aan bedrijven als Douwe Egberts en de Jaarbeurs.’

Ambassadeurs

De Slinger Utrecht nam het initiatief tot Utrecht onder Stroom samen met Economic Board Utrecht, De Vrede van Utrecht en Utrecht Development Board. ‘De Slinger Utrecht verzorgt de daadwerkelijke uitvoering omdat dit initiatief naadloos aansluit op onze activiteiten. De andere partijen fungeren als ambassadeurs van het initiatief. We willen dat Utrecht onder Stroom breed bekend wordt in de stad. We gaan activiteiten en evenementen organiseren om bedrijven en organisaties bij elkaar te brengen. Ook zoeken we naar samenwerking met ondernemersorganisaties als UOS, VNO-MKB en Platform Ondernemend Utrecht.’ Scherrenberg benadrukt dat in toenemende mate opdrachtgevers van uitvoerende bedrijven verlangen dat zij een actief mbo-beleid voeren. ‘Met Utrecht onder Stroom kunnen wij daarbij helpen. Maar ook individuele burgers kunnen meedoen. Met het plan “1234 AB” van Slinger-partner De Publieke Zaak kunnen Utrechters een bepaald postcodegebied onder hun hoede nemen en daar invulling geven aan maatschappelijk betrokken ondernemerschap of maatschappelijk betrokken burgerschap.’ n

Steeds meer ondernemingen nemen hun maatschappelijke betrokkenheid serieus en zetten zich belangeloos in voor een project ter versterking van de samenleving. De Slinger Utrecht stimuleert ondernemers een actief MBO-beleid te voeren, adviseert daarbij en vormt de schakel tussen vraag en aanbod. Utrecht Business ondersteunt deze doelstellingen van harte en biedt De Slinger in elke uitgave een podium. Meer informatie op www.deslingerutrecht.nl.