Nieuws

17-01-2018 14:10

'Arbeidsvraag kan niet altijd 'binnenlands' worden ingevuld'

Overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties moeten zich gezamenlijk inspannen om mensen die in Nederland langs de kant staan aan het werk te helpen. Maar bedrijven kunnen goede redenen hebben om óók buitenlandse werknemers aan te nemen. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW op de kritiek van het CNV op het aannamebeleid van bedrijven.
 
Volgens CNV-voorzitter Maurice Limmen moeten werkgevers investeren in vakmensen via opleiding en vaste contracten, en daarnaast kijken naar het onbenutte arbeidspotentieel van onder meer ouderen en arbeidsbeperkten. MKB-Nederland en VNO-NCW zeggen ook met hun leden te kijken naar het beter aanboren van dat potentieel, maar wijzen erop dat 'acute tekorten op de arbeidsmarkt niet altijd aansluiten op de groep die aan de kant staat'.
 
Vrij verkeer
De ondernemersorganisaties wijzen er verder op dat er nu eenmaal vrij verkeer van personen in de Europese Unie is. 'En voor bepaald schaars talent is het soms nodig om mensen van elders te werven. Het is zeer branchespecifiek wat de mogelijkheden zijn.'