Column

23-02-2015

DE WIJZIGINGEN IN DE WERKLOOSHEIDSWET

De Werkloosheidswet (WW) biedt werknemers een verzekering tegen het risico van inkomensverlies als gevolg van werkloosheid. De WW is een tijdelijke uitkering om het verlies aan inkomen tussen twee banen op te vangen. De overheid stelt wel een aantal voorwaarden aan het recht op WW. Zo moet de werknemer in de 36 weken voordat hij werkloos wordt, minimaal 26 weken hebben gewerkt. Ook wordt van de werknemer verwacht dat hij actief op zoek gaat naar een nieuwe baan. De regering wil de WW activerender maken om ervoor te zorgen dat werknemers sneller terugkeren op de arbeidsmarkt. De kansen op een baan nemen namelijk af naarmate de w...

Lees meer...

Column

20-02-2015

DE DISFUNCTIONERENDE MEDEWERKER: DOSSIEROPBOUW BLIJFT VAN WEZENLIJK BELANG!

Indien de werkgever afscheid wil nemen van een werknemer die onder de maat presteert, moeten wij vaak constateren dat geen verbetertraject is uitgezet en er evenmin een dossier is opgebouwd. De rechter verwacht echter dat de werknemer duidelijk wordt gemaakt wat de (functie)eisen zijn en in hoeverre hij daaraan al dan niet voldoet, de zogenaamde nulmeting. Ook moet met een disfunctionerende werknemer een verbetertraject worden afgesproken. Daarvoor bestaat geen vaste werkwijze, maar gedacht kan worden aan periodieke gesprekken over het functioneren, coaching en/of begeleiding en het aanbieden van opleiding. Deze gesprekken moet...

Lees meer...

Column

18-02-2015

EIGENRISICODRAGER ZIEKTEWET EN WGA?

Per 1 januari 2014 is de ‘Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters’ (Wet BEZAVA) ingevoerd. Het doel van deze wet is om de grote instroom van de vangnetters vanuit de Ziektewet in de WIA te beperken. Een van de belangrijkste gevolgen van de invoering van de Wet BEZAVA is dat via een premiedifferentiatie aan individuele werkgevers wordt doorberekend hoeveel van hun ex-werknemers een Ziektewetuitkering dan wel WGA-uitkering ontvangen.   Deze individuele premiedifferentiatie geldt voor de volle omvang voor grote werkgevers (vanaf honderdmaal de gemiddelde loonsom) en slechts gedeeltelijk voo...

Lees meer...

Column

12-02-2015

POLITIEK CORRECT GEDRAG

Is het mijn leeftijd – ik ben 53? Of komt het omdat ik altijd al lid ben geweest van de ‘late majority’, de categorie mensen die relatief laat tot verandering overgaat? Wat het ook is, social media en ik gaan niet samen. Daarom heb ik geen Facebookaccount, word ik door slechts 12 mensen op Twitter gevolgd en behoor met 256 connecties op LinkedIn ongetwijfeld tot de losers. Deze geringe inzet en interesse verbaast mij niets; mijn omgeving echter des te meer. ‘Als communicator en ondernemer sta je midden in de samenleving. Dan moet je toch zichtbaar zijn en je mening geven over van alles?’ Dat...

Lees meer...

Column

11-02-2015

STOP MET KLAGEN, BEGIN MET WAARDEREN

Nederland moet ondernemender worden. Dat is ons streven voor 2015. Maar hoe realiseren we dat?   Elke verandering begint bij de bron. In dit geval bij de opvoeding; dat zijn dus de ouders en de school. In mijn omgeving klagen ouders vaak over hun kinderen; ze zijn slordig, hebben geen structuur en overzicht, drinken te veel en willen altijd maar dure spullen. Niets deugt, lijkt het. Zijn we dan onze eigen jeugd vergeten? Waren wij indertijd zoveel anders? En nog relevanter: staan deze eigenschappen een ondernemend leven in de weg? Ook scholen hebben van alles te klagen over ‘hun’ leerlingen. Docen...

Lees meer...

Column

11-02-2015

Columnisten website Utrecht Business gezocht!

Voor de website van Utrecht Business zijn wij op zoek naar enthousiaste ondernemers die in de pen willen klimmen om regelmatig een column te posten. Dus bent u die ondernemer die zijn kennis, visie op zijn vak of belevenissen met onze lezers wilt delen? Stuur dan uw gegevens naar Kathy van der Horst: Kathy@vanmunstermedia.nl. ...

Lees meer...